Evenementen

De vereniging is op zoek naar enthousiaste leden die een leuk evenement wil organiseren, u krijgt de volledige steun van het bestuur bij het organiseren.

Heeft u interessen meld u dan bij het bestuur.

Hierbij nodigen wij de leden van De Nieuwe Haven uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering op 6 november 2019

Beste leden WSV De Nieuwe Haven en medewatersporters,

Het is weer zover, de herfst heeft zijn intrede gedaan en het is weer tijd om aan het winter klaarmaken van de schepen te denken.

Ook vindt dan onze traditionele najaarsvergadering plaats.

De agenda voor de vergadering;

 • 1: Voorzitter; Peter van der Lee
 • Opening en goedkeuring agenda.
 • Goedkeuring notulen ALV 10 april 2019.
 • Uitleg wijzigingen regelement en goedkeuring leden vragen.
 • Overige wat ter tafel komt.
 • Secretaris; Ton Teunisse.
 • Verslag leden administratie. Opzeggingen, nieuwe leden, box bezetting.
 • Uitslag enquête .
 • Goedkeuring vragen leden aangaande stellingen uit Enquête hoeveel langliggers er in de haven mogen zijn.
 1. Hoeveel lang verblijvers ( mensen die in de winter overnachten aan boord ) mogen er van U zijn
 2. Willen we hogere boete als mensen niet komen op dagen op hun werkbeurt.
 • Penningmeester; Theo Vredenbregt.
 • Fianciele stand en Begroting.
 • Tarieven 2020.
 • Havencommissaris; Peter Hendriks.
 • Uitgevoerde werkzaamheden 2018/2019
 • Planning komende periode 2019/2020.
 • Openstaande bestuursfunctie; Peter van der LeeVerkiezing penningmeester Walter Hijweege heeft aangeboden deze functie

  op zich te willen nemen.

 • Rondvraag; Peter van der Lee.Ik hoop u allen te zien op deze vergadering

  Ton Teunisse

  Secretaris WSV De Nieuwe Haven

Notulen vorige vergaderingen zijn in te zien na inloggen als lid.