• Afb005.jpg
 • IMG_55224673.jpg
 • IMG_55234674.jpg
 • IMG_55244675.jpg
 • IMG_55254676.jpg
 • IMG_55274678.jpg
 • IMG_55294680.jpg
 • IMG_55304681.jpg
 • IMG_55314682.jpg
 • IMG_55324683.jpg
 • IMG_55334684.jpg
 • IMG_55354686.jpg
 • IMG_55364687.jpg
 • IMG_55424693.jpg

  

De evenementencommissie. 2018 - 2019

De vereniging is op zoek naar enthousiaste leden die een leuk evenement wil organiseren, u krijgt de volledige steun van het bestuur bij het organiseren.

Heeft u interessen meld u dan bij het bestuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaterdag 6 April is er weer keuring van de brandblussers.

Dit kan vanaf 9.00uur

Afrekenen kan uitsluitend contant.

 

Hierbij nodigen wij de leden van De Nieuwe Haven uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering.

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum: 10 april 2019 tijd: 20:00

Locatie: Clubhuis Classificatie: Leden WSV De Nieuwe Haven Uitnodiging verstuurd aan; alle leden WSV De Nieuwe Haven

Bestuur WSV De Nieuwe Haven

Peter van der Lee Voorzitter Theo Vredenbregt

Penningmeester Frank van der Meulen

Secretaris Willem van den Bos Algemeen bestuurslid (verkiesbaar)

Peter Hendriks Havencommissaris

De definitieve agenda voor deze algemene vergadering;

1. Opening door de voorzitter - Peter van der Lee

2. Goedkeuring notulen ALV 31 oktober 2018 – Peter van der Lee

3. Verslag secretaris – Frank van der Meulen

4. Verslag penningmeester – Theo Vredenbregt a. Financiële gezondheid en vooruitzichten van de vereniging b. Toelichting balans 2019 c. Verslag kascommissie d. Verkiezing leden kascommissie 2019

5. Verslag havencommissaris – Peter Hendriks a. Uitgevoerde werkzaamheden 2018 / 2019 b. Werkzaamheden welke nog uitgevoerd moeten worden c. Werkbeurten, hoe is de afgelopen winterperiode verlopen d. Procedures, toelichting op het invoeren, verbeteren en/of naleven van diverse procedures.

6. Verkiezing nieuwe bestuursleden – Peter van der Lee a. Ton Teunisse is 2 jaar geleden gestopt met zijn functie van algemeen bestuurslid sindsdien zijn we op zoek geweest naar een nieuwe kandidaat uiteindelijk heeft Wim van den Bos zich beschikbaar gesteld om deze functie op zich te nemen. Hij gaat deze functie doen in samenwerking met Willem Harte b. Frank van der Meulen heeft aangegeven na de voorjaarsvergadering te stoppen met zijn functie als secretaris van de WSV, Ton Teunisse heeft aangegeven deze functie te willen overnemen.

7. Verslag evenementen – Peter van der Lee a. Welke evenementen hebben we gehad en wat staat er op het programma

8. Wat er verder nog ter tafel komt / rondvraag – Peter van der Lee

 

 

 

 

 


Go to top